अनागारिका अग्गञाणी ''धम्माचरिय”

चूलनिद्देस

चूलनिद्देस

331

बुद्धवचन त्रिपिटककाे सुत्तपिटक अर्न्तगत खुद्दकनिकायकाे ११औैं गन्थ हाे । याे ग्रन्थमा सुत्तनिपाटकाे खग्गविसाणसुत्त एवं पारायण वग्गकाे अजितमाणव सहित १५ जना माणवका प्रश्नहरूकाे समाधान साथै मिथ्यावत र शून्यतानुपस्सना समेतकाे विशेष रुपले व्याख्या गरिएकाे छ ।

बुद्धशिक्षा अर्न्तगत मिथ्यादृष्टी र शून्यताका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहनेहरू ।