भिक्खु धीरसुमेधाे

धर्मया सागरया माेति

धर्मया सागरया माेति

230

साधारण व्यक्तिले बुझ्ने गरी देशना गर्नुभएकाे उपदेशकाे सार संक्षिप्त

धर्मकाे बारेमा अध्यन गर्ने चाहनेहरूकाे लागी