भिक्षु ञाणावुध

ध्यान जाँच सम्बन्धि व्यावहारिक निर्देशन

ध्यान जाँच सम्बन्धि व्यावहारिक निर्देशन

49

ध्यान गरिसकेपछि ध्यानकाे क्रममा भएका अनुभवहरूलाइ कर्मस्थानाचार्यलाइ सुनाउने क्रममा आइपर्ने समस्याहरूकाे विषयमा चर्चा ।

ध्यान भावनामा लाग्ने साधक साधिकाहरूकाे लागि उपयाेगी ।

ध्यान जाँच सम्बन्धी व्यवहारिक निर्देशन

ध्यान जाँच सम्बन्धी व्यवहारिक निर्देशन

49

ध्यान बस्दा शरिरमा हुने विभिन्न प्रकारका उदय भएकाे बारेमा उल्लेख ।

ध्यान भावनाबाट मनलाइ बसमा राख्न इच्छुक वर्गहरू ।