भिक्षु शीलभद्र

धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्तं

धम्मचक्कप्पवत्तनसुत्तं

26

भगवान बुद्धले गर्नुभएको पहिलो उपदेश ।

बुद्ध देशित प्रथम उपदेशको अध्ययन गर्न चाहने सम्पुर्ण ब्यक्ति ।

पालिपाठमञ्जरी (भाग २)

पालिपाठमञ्जरी (भाग २)

153

पालिभाषा अभ्यासकाे तरिका प्रस्तुत ।

पालि भाषा सिक्न चाहनेहरू ।