भिक्षु सुबाेधानन्द, भिक्षु प्रज्ञारश्मि

कुम्मासपिण्ड जातक र शीवल जातक

कुम्मासपिण्ड जातक र शीवल जातक

27

पालि बाङ्गमय अन्तर्गत बाेधिसत्त्वकाे जीवनीहरूकाे ५५० वटा जातक कथाहरू मध्ये दुई वटा जातकहरू; जसमा दान, शील, संयम, धैर्य, वीर्य, क्षमा, सहिस्नुता गुणधर्मका विषयहरूलाई मानवहरूकाे निम्ति उपयाेगी र मंगल हुने उदेश्य राखी उल्लेख गरिएका छन् ।

जातक कथाहरू अध्ययन गर्न चाहनेहरू सबै ।