दिलकमल तुलाधर

बौद्ध प्रश्नोत्तर

बौद्ध प्रश्नोत्तर

65

बुद्ध शिक्षाका सामान्यदेखि लिएर गहन विषयका प्रश्न तथा उत्तरहरू ।

बौद्ध हाजिर जवाफ प्रतियोगितामा भाग लिने व्यक्तिहरू लगायत बौद्ध परियत्तिका विद्यार्थीहरू ।