दुण्दबहादुर बज्राचार्य सहित स-परिवार

मांयात निर्वाण-स्वाँ

मांयात निर्वाण-स्वाँ

51

मिलिन्द प्रश्नकाे वेसन्तरवर्ग अर्न्तगत मरेका ज्ञातिजनकाे नामबाट दिइने दान, स्वप्न बिषयक प्रश्न, अकाल मृत्यु, निर्वाणकाे बिषयमा निर्वाणकाे रुप र आकार आदि बिबिध बिषयमा गरिएका प्रश्नाेत्तरहरू समावेश गरि प्रस्तुत गरिएका छन् ।

अकाल मृत्यु, स्वप्न आदि बिबिध बिषयका जिज्ञासुहरू सबै ।