जवनवती गुरूमां, वीर्यवती गुरूमां

भगवान बुद्धका आठ विजयहरू तथा बाह्र कर्म विपाकहरू

भगवान बुद्धका आठ विजयहरू तथा बाह्र कर्म विपाकहरू

भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नु भएकाे विजय (पञ्चमार विजय, आलवक राक्षस र अन्य) आदि पहिलाे खण्डमा र दाेस्राे खण्डमा भगवानकाे कर्म विपाक १२ वटाका बारेमा उल्लेख गरिएका छन् ।

बुद्धकाे कर्म विपाक र विजय बरे अध्ययन गर्न इच्छुकहरू ।