ख. रामलाल उपासक

बुद्ध वचनामृत (सद्धर्म सूत्र संग्रह)

बुद्ध वचनामृत (सद्धर्म सूत्र संग्रह)

58

बुद्धभाषित पालिभाषाकाे बाैद्ध वाङ्गमय सूत्रपिटक अन्तर्गत दीघनिकायकाे २ वटासुत्रहरू - महासतिपट्ठान सूत्र र सङ्गीति परियाय सूत्र, मज्झिम निकायकाे २ वटासूत्रहरू - पाेतलिय सूत्र, देवदूत सूत्र, संयुक्तनिकायकाे ३ वटासूत्रहरू - पुत्तमस सूत्र, अन्धकार सूत्र, ततिय छिग्गल सूत्र, अङ्गुटरनिकायकाे २ वटासूत्रहरू - जाणुस्साेणि सूत्र, श्रामण्य सूत्र, खुद्दकनिकाय - निधि कण्ड सूत्र, उदान-चूल वर्ग, माता-पिताहे ब्रह्म, सुत्तनिपात- चुन्द सुत्त, विमान कथा - यव पाल विमान कथा, प्रेम कथा-कुमार पेतवत्थु, थेर-गाथा - महा काश्यप-सन्यास, महासुदस्सन जातक र धम्मपदका गाथाहरू समावेश गरिएका छन् ।

बाैद्ध वाङ्गमयका सूत्रहरूका बारेमा अध्ययन गर्न चाहानेहरू ।

बुद्धाेपदेश

बुद्धाेपदेश

23

त्रिपिटक अन्तर्गतकाे सूत्रपिटककाे संयुक्त निकायमा रहेकाे लाेक सूत्र, अनुराध सूत्र, ततिय अनाथपिण्डिक सूत्र, धम्म दिन्न सूत्रहरूका साथै तेलकटाह गाथाकाे पालिकाे अर्थ सहित समावेश गरेका छन् ।

संयुक्त निकायकाे केहि सूत्रका बारे अध्ययन गर्न इच्छुकहरू ।

गाेण पेत वत्थु

गाेण पेत वत्थु

23

यस पुस्तकमा गाेण प्रेत वस्त्रु कथा सहित चतुरार्य सत्यकाे व्याख्या, आर्यमार्गकाे संक्षिप्त व्याख्या, सुजात कथा र धम्मपदका केही कथा समावेश गरिएकाे छ । यसमा अनित्य (एक दिन सबै जनाकाे मृत्यू हुन्छ) का कुराहरू, धर्माचरण गर्ने दानीकाे लागी परलाेकमा पनि स्वागत गर्ने कुरा सहित सबै भन्दा ठुलाे दान धर्मदान हाे भन्ने विषयमा संक्षिप्त कथासहित प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

सम्पुर्ण व्यक्तिहरूकाे लागी उपयाेगी ।