मचाकाजी महर्जन

परित्राण

परित्राण

164

बुद्धपुजा बिधि र परित्राणकाे मूल पालि र निदान अर्थ सहित समावेश गरिएका छन् ।

बुद्धपुजा र परित्राण पाठ गर्न चाहने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू ।

दश बन्धन (दश संयाेजन)

दश बन्धन (दश संयाेजन)

59

यस पुस्तकमा दश संयाेजनकाे प्रत्येक संयाेजनलाइ छुट्टाछुट्टै व्याख्या गरीएकाे ।

आफूभित्रकाे दशवटा बन्धनलाइ चिनेर त्यस बन्धनबाट मुक्त हुन चाहने व्यक्तिहरूकाे लागि उपयाेगी ।