महेन्द्र रत्न शाक्य

कम्मट्ठान दीपनी

कम्मट्ठान दीपनी

194

बुद्धकाे उपदेशलाइ व्याख्या गर्ने क्रममा तयार पारिएका दीपनीहरू मध्ये प्रस्तुत दीपनीमा मनुष्य जन्म दुर्लभ, लाेकमा बुद्धकाे जन्म हुनु दुर्लभ जस्ता कुराहरू लगाएत चार महाभूत, पञ्चस्कन्ध , छ आयतन र अठार धातुकाे विषयहरू उल्लेख

बुद्धशिक्षाकाे गम्भिर पक्ष अध्ययन गर्न इच्छुकहरू