सत्यमोहन जोशी

धम्मपद

धम्मपद

73

धम्मपदको श्लोक नेपाल भाषामा लेखिएको छ ।

धम्मपदको अर्थ अध्ययन गर्न इच्छुक सबैलाई ।