भिक्षु प्रज्ञानन्द महास्थविर

संसारे छु दु ?

संसारे छु दु ?

भन्तेज्यूले संसारमा पुरूष र महिला दुई जना मात्र छ । त्यस बाहेक अरू छैन भनेकाे सम्बन्धमा उपासकहरले संसारमा यति धेरै सत्त्वप्राणीहरू छन् याे कसरी भयाे भनी साेध्नु भएकाेमा त्यसलाई प्रस्त्याउनकाे लागि पुरूष र महिला भनेकाे अत्तदिट्ठि मिथ्यादिट्ठि दुई जना हाे भनि उल्लेख गरिएकाे छ । साथै यसलाई अझ बिस्तृत रूपमा बताउनुकाे लागि परमार्थ धर्म, लाेकाेत्तर परमार्थ निर्वाणकाे स्वभाव, अनात्म बिषयहरूलाई प्रश्नाेत्तरकाे रूपमा प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

संसारिक धर्मका बारेमा जान्न चाहानेहरू ।