लाेचनतारा तुलाधर

धर्मचारी गुरूमां किन्द्व बहा निसें निर्वाणमूर्ति तक

धर्मचारी गुरूमां किन्द्व बहा निसें निर्वाणमूर्ति तक

धर्मचारी गुरूमांकाे बाल्यावस्था, विवाह, किन्द्वबहामा प्रवेश, गृहत्याग, उहाँकाे संघर्ष, निर्वाणमूर्तिकाे स्थापना आदि उहाँकाे जीवनी सहित हालकाे निर्वाण मूर्तिकाे नयाँ सदस्य र गुरूमांहरू र विहारकाे विषय बस्तुहरू समावेश गरिएकाे छ । धर्मचारी गुरूमांकाे जीवनीलाई अंग्रजीभाषामा पनि अनुवाद गरिएकाे छ ।

धर्मचारी गुरूमां र तत्कालिन निर्वाणमूर्तिकाे स्थापनामा उहाँकाे देन बारेमा अध्ययन गर्न चाहानेहरू ।