भिक्षु प्रज्ञानन्द

अभिधर्मार्थ संग्रह अभिप्राय निर्देश

अभिधर्मार्थ संग्रह अभिप्राय निर्देश

अभिधर्मकाे चित्त,चेतसिक,रुप,निर्वाणलाइ विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएकाे ।

बाैध्द शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययन अध्यापन गरिरहेका व्यक्तिहरू र चित्त,चेतसिक आदिकाे बारेमा गहिरिएर बुझ्न चाहने सबैका लागि अति उपयाेगी हुन्छ ।

म्युस्येंजी अभिधर्मार्थ संग्रह अभिप्राय निर्देश

म्युस्येंजी अभिधर्मार्थ संग्रह अभिप्राय निर्देश

136

अभिधर्म ग्रन्थमा उल्लिखित चित्त, चेतसिक, रूप र निवार्णलाइ विभिन्न काण्डमा विभाजन गरी सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

अभिधर्ममा रूचि हुने पाठक वर्ग ।