आयुष्मान चन्दवंसालङ्कार(म्युप्येंजी सयादाे )

अभिधर्मार्थ संग्रह अभिप्राय निर्देश

अभिधर्मार्थ संग्रह अभिप्राय निर्देश

अभिधर्मकाे चित्त,चेतसिक,रुप,निर्वाणलाइ विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएकाे ।

बाैध्द शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययन अध्यापन गरिरहेका व्यक्तिहरू र चित्त,चेतसिक आदिकाे बारेमा गहिरिएर बुझ्न चाहने सबैका लागि अति उपयाेगी हुन्छ ।