चक्रमान शाक्य

बौद्ध ध्यान  (विपस्सना )

बौद्ध ध्यान (विपस्सना )

135

कल्याण मित्र श्री सत्यनारायण गोयन्काद्धार नेपालमा ध्यान भावना विधि सिकाएको थियो। त्यहि ध्यान विधि र ध्यान भावनाको बिषय उल्लेख छ ।

ध्यान भावनाको विधि र ध्यान भावनाको बारे अध्ययन गर्न चाहानेहरु ।

बाैद्ध ध्यान

बाैद्ध ध्यान

135

विपस्सना ध्यान भावना गर्दा उत्पन्न हुने र मन चञ्चल हुने आदिलाइ बुद्धकाे उपदेश अनुसार बताइएकाे ।

ध्यान भावनामा इच्छुक वर्गहरू ।

विपस्सना ध्यान(बाैद्ध ध्यान)

विपस्सना ध्यान(बाैद्ध ध्यान)

130

विपस्सना ध्यान गर्ने तरिका। मूल शिक्षा शील, समाधि र प्रज्ञालाइ बुद्धकालिन घटनाकाे उदारहण सहित प्रस्तुत ।

विपस्सना साधना तथा आनापानास्मृति ध्यानप्रति इच्छुकहरू