सत्यनारायण गोयन्का

धर्म जीवन जिउने कला

धर्म जीवन जिउने कला

144

मानिसहरूले आफ्नाे जीवनमा धर्मलाइ कसरी पालना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उल्लेख ।

धर्मकाे सहिरूपमा अध्यास गर्न चाहनेहरू ।

छिमेकी देशहरूसंग स्नेह सम्बन्ध

छिमेकी देशहरूसंग स्नेह सम्बन्ध

29

छिमेकी देशहरूसंग धार्मिक आर्थिक रूपमा स्नेह पुर्ण व्यवहार काे विषयमा उल्लेख ।

छिमेकी देशहरूसंगकाे व्यवहारबारे जान्न इच्छुक वर्ग ।

विपस्सना ध्यान(बाैद्ध ध्यान)

विपस्सना ध्यान(बाैद्ध ध्यान)

130

विपस्सना ध्यान गर्ने तरिका। मूल शिक्षा शील, समाधि र प्रज्ञालाइ बुद्धकालिन घटनाकाे उदारहण सहित प्रस्तुत ।

विपस्सना साधना तथा आनापानास्मृति ध्यानप्रति इच्छुकहरू