आमा बेतिमाया शाक्य, दाजु नरबाहदुर शाक्य, भाई तीर्थराज शाक्य, भाई कृष्ण शाक्य

आसीविसोपम सुत्त

आसीविसोपम सुत्त

65

पालि त्रिपिटकको संयुत्तनिकायमा रहेको चार महाभुत विषधारी सर्पको उपमा दिई दुःखबाट मुक्त हुनको लागि चार महाभुतको भविता गर्ने तरिका सिकाईएको छ ।

चार महाभुूतलाई भाविता गरि भावना गर्ने तरिकाको बारे जानकारी लिन चाहानेहरुलाई ।