आशाराम शाक्य

नामाष्ट शतकम्

नामाष्ट शतकम्

14

लंकाद्वीपका एक पण्डितले सर्बज्ञ बुद्ध भगवानलाई प्रार्थना गर्ने श्लाेक रचना गरि वहाँमा बिद्यमान गुणहरुलाई वर्णन गरी १०८ वटा नामहरु संग्रह गरिएकाे संस्कृत श्लाेककाे सिँहल भाषालाई नेपालभाषामा अनुवाद गरिएकेा ।

तथागतकाे नाम स्मरण गरि मानव कलुषित हृदय शुद्ध गरि स्वच्छ सुन्दर भत्तिरसकाे पाठ गर्ने चाहनेहरु ।