कृष्णदेवी मानन्धर, रमेश मानन्धर, अनिता मानन्धर

धार्मिक उपदेश र परित्राण कसरी सुन्ने ?

धार्मिक उपदेश र परित्राण कसरी सुन्ने ?

33

धार्मिक उपदेश र परित्राणहरुकाे श्रवण गर्दा कसरी सुन्नु पर्छ वा सुन्ने समयमा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु र कसरी सुन्दा खेरी बढी प्रभावकारी हुन्छ भनि उल्लेख गरिएकाे छ ।

सम्पूर्ण उपासक तथा उपासिकाहरु ।