भिक्षु बाेधिज्ञान

शारीरिक एवं मानसिक पीडालाइ सहने उपाय

शारीरिक एवं मानसिक पीडालाइ सहने उपाय

33

ध्यान भावना विधिबाट वेदनालाई सहन गर्ने (शारीरिक तथा मानसिक) पिडालाइ हटाउने विधिहरूका बारेमा उल्लेख गरिएका छन् ।

ध्यान विधि र यसकाे महत्व सम्वन्धि जानकारी प्राप्त गर्न चाहनेहरू।

धार्मिक उपदेश र परित्राण कसरी सुन्ने ?

धार्मिक उपदेश र परित्राण कसरी सुन्ने ?

33

धार्मिक उपदेश र परित्राणहरुकाे श्रवण गर्दा कसरी सुन्नु पर्छ वा सुन्ने समयमा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु र कसरी सुन्दा खेरी बढी प्रभावकारी हुन्छ भनि उल्लेख गरिएकाे छ ।

सम्पूर्ण उपासक तथा उपासिकाहरु ।

शारीरिक-मानसिक पीडा सहने उपाय

शारीरिक-मानसिक पीडा सहने उपाय

33

विभिन्न शारीरिक वेदना तथा शाेक पश्चाताप रिस आदि मानसिक अवस्थामा स्मृति राख्न अभ्यासबाट प्राप्त अनुभवहरु ध्यान अभ्यास गरिरहेका याेगीहरु र ध्यान गर्न चाहनु हुने व्यक्तिहरुलाई समेत सजिलाे हाेस् भनि ध्यान भावना अभ्यास गर्नेविधिका बारेमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

ध्यान भावना गर्ने याेगीहरु र ध्यान गर्न चाहने व्यक्तिहरु ।