घनश्याम राजकर्णिकार

पुनर्जन्मबारे छलफल (बाैद्ध ॠषि महाप्रज्ञा)

पुनर्जन्मबारे छलफल (बाैद्ध ॠषि महाप्रज्ञा)

40

बाैद्ध ॠषि महाप्रज्ञा र उपासक बिच पुनर्जन्मका बारेमा भएकाे छलफललाई प्रश्नाेत्तरकाे माध्यमबाट उपमा सहित स्पष्ठ गर्नु भएकाे साथमा तत्त्वज्ञानकाे विषयमा र संसार चक्र देखि मुक्त्त हुने मार्गका बारेमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

पुनर्जन्म र त्यसबाट म‍ुक्त्त हुने विषयमा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।