चारुमती बुद्धिष्ट मिशन - नेपाल

बुद्धभूमि नेपालय् बुद्धधर्म – बाैद्धया मिखाय्

बुद्धभूमि नेपालय् बुद्धधर्म – बाैद्धया मिखाय्

209

बाैद्ध परम्परा, स्ययम्भू पुराणको नाम र विभिन्न कथनहरू, तीनजना बुद्धको जन्मभूमि नेपाल, संगायनहरू, महायान र बज्रयानको बिकाश आदि विविध विषय बस्तुहरूका बारेमा उल्लेख गरिएका छन् ।

नेपालको बाैद्ध परम्परा र बाैद्ध इतिहास अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।