डा. गंगा शाक्य परिवार, कीर्तिपुर, चाेभार, काठमाण्डाैं ।

मङ्गल उपदेश

मङ्गल उपदेश

240

बुद्धले देशना गर्नुभएकाे पालि भाषाका ३८ वटा मङ्गल सूत्रहरू कथा सहित ब्याख्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

भगवान बुद्धकाे उत्तम मङ्गल उपदेशहरू र त्यसका ब्यावहारिक पक्षबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहनेहरू ।