पञ्चरत्न वज्राचार्य

मन शान्त जुइगुमार्ग

मन शान्त जुइगुमार्ग

74

यस पुस्तकमा चारवटा कथाहरूलाइ समावेश गरिएकाे छ । पटाचारा, कृशा गाैतमी, धम्मपाल र सहयायगुया सहजगुण यी चार वटा कथाकाे माध्यमबाट आफन्तकाे वियाेगमा धर्म गर्न, अनित्यताकाे ज्ञान धर्म र शीलले आयुबृद्धि तथा सहनशीलताकाे भावना वृद्धि गर्ने जस्ता विषयवस्तु समावेश गरिएकाे छ ।

समाजका सबै व्यक्तिहरूकाे लागी उपयाेगी ।