पवित्र बहादुर बज्राचार्य तथा उपासक उपासिकापिं गाःबाहाः, ललितपुर

पञ्चशीलया महत्व

पञ्चशीलया महत्व

57

शरीर, वचन लाई संयमित गर्नको लागि पञ्चशीलको महत्व छ । शील विना समाधि प्राप्त हुदैन ।

पञ्चशीलको महत्वको बारे अध्ययन गर्न इच्छुक सम्पुर्णलाई ।