ऊ नु

बुद्धका प्रथम सन्देश

बुद्धका प्रथम सन्देश

164

भगवान बुद्धका प्रथम दुई उपदेशहरू धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र र अनात्म लक्षण सूत्रमा प्रतिपादित मध्यमा प्रतिपदामा आधारित चतुरार्य सत्य र आर्य अष्टांगिक मार्गका साथै अनित्य‚ दुःख‚ अनात्म जस्ता मूल सिद्धान्त र दर्शनलाई समावेस गरि प्रस्तुत गरिएका छन् ।

भगवान बुद्धको प्रथम उपदेशहरूका बारेमा जान्न चाहनेहरू ।

पञ्चशीलया महत्व

पञ्चशीलया महत्व

57

शरीर, वचन लाई संयमित गर्नको लागि पञ्चशीलको महत्व छ । शील विना समाधि प्राप्त हुदैन ।

पञ्चशीलको महत्वको बारे अध्ययन गर्न इच्छुक सम्पुर्णलाई ।