पासामुना

म्हिग लुमन्ति

म्हिग लुमन्ति

114

भिक्षु सुशाेभनले आफु गृहस्थी समयमा गरेका गतिविधि तथा घरपरिवार र प्रवजित जीवनमा गरकाे बाैद्ध गतिविधिकाे बारेमा उल्लेख ।

जीवनी अध्यन गर्न रूची हुनेहरू