पुण्यधन शाक्य, उपासिका बुद्धलक्ष्मी शाक्य र अन्य

सप्तबाेध्यंग धर्म भावना

सप्तबाेध्यंग धर्म भावना

129

सप्तबाेध्यंगधर्म र श्रद्धान्द्रिय भावना विधि सहित व्याख्या गरिएकाे छ । पेसकारधीता वत्थु, महाधम्मपल जातक सहित मरणानुस्मृति भावनाकाे पालि र अर्थ सहित व्याख्या गरिएका छन् ।

ध्यान साधना गर्ने श्रद्धालु साधक साधिकाहरु ।