प्रेम नारायण (जुजुभाइ मानन्धर) बसुन्धारा मानन्धर

धम्मदिन्न थेरी

धम्मदिन्न थेरी

66

धम्मदिन्ना थेरीकाे जीवनी बर्मी भाषाबाट नेपाल भाषामा अनुवादित गरिएकाेलाई सुवर्ण शाक्यले नेपाली भाषामा अनुवादित गरिएकाेमा अनागारिका सुशीलाद्वारा सम्पादन गरि प्रस्तुत गरिएकाे ।

धम्मदिन्ना थेरीकाे जीवनीका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।