बुद्धधर्मको सारको जानकारी लिन चाहानेहरुलाई ।

बुद्ध धर्मया रुपरेखा

बुद्ध धर्मया रुपरेखा

96

भिक्षु महाप्रज्ञा, एम् पी प्रधान, बौद्ध ऋषि महाप्रज्ञाद्धारा लिखित धर्मोदय धर्मदूत आदि पत्रिकामा प्रकाशित रचनाको संग्रह हो ।

बुद्धधर्मको सारको जानकारी लिन चाहानेहरुलाई ।