बेखारत्न सिख्रकार प्रमुख सपरिवार तेबाहा, येँ

झिगू बन्धन -दश संयोजन

झिगू बन्धन -दश संयोजन

59

दुखबाट मुक्त हुनको लागि गरिने ध्यानको १० बाधा (बन्धन) को बर्णन गरिराखेको छ ।

ध्यानको अभ्यास गर्नहरुलाइ ।