भिक्षु प्रज्ञाभिवंस कुशीनगर

प्रज्ञा दरशन

प्रज्ञा दरशन

115

त्रिपिटकाचार्य श्री राहुल सांकृत्यायनले लेखेको प्रज्ञा दर्पण पुस्तकको हिन्दी भाषामा अनुवाद गरीएको पुस्तकबाट मज्झिम निकाय र दीघ निकाय भित्र रहेका अलगदुपम सूत्र, महापुराणम सूत्र, अग्गञ्ञ सूत्र, चुल्ल वेदल्ल सूत्र यी ४ सूत्रलार्इ लेखकको अध्ययन र अनुभवको आधारमा उल्लेख गरिएको छ ।

मज्झिम निकाय र दीघ निकाय केही सूत्रको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।