भिक्षु बाेधिज्ञान

शारीरिक एवं मानसिक पीडालाइ सहने उपाय

शारीरिक एवं मानसिक पीडालाइ सहने उपाय

33

ध्यान भावना विधिबाट वेदनालाई सहन गर्ने (शारीरिक तथा मानसिक) पिडालाइ हटाउने विधिहरूका बारेमा उल्लेख गरिएका छन् ।

ध्यान विधि र यसकाे महत्व सम्वन्धि जानकारी प्राप्त गर्न चाहनेहरू।