महा चैत्य विहार , पाल्पा तानसेन ,टक्सार नेपाल

माता पिता सेवा

माता पिता सेवा

50

पुस्तककाे मुख्य विषयः भगवान बुद्धले जेतवन विहारमा आफ्ना शिष्य भिक्षुहरूलाइ माता पिताकाे सेवाकाे महत्व एवं गुण र प्रतिफल बारे दिएकाे उपदेश समावेस गरिएकाे छ । यसमा विशेषत भगवान बुद्धकाे पूर्व जन्ममा वहाँ बोधिसत्व साेनकुमार र भाइ नन्द कुमारले माता पिताकाे दत्तचित्तले समर्पण भइ सेवा गरेकाे घटनावारे विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएकाे छ । संक्षिप्त विषय सूचिका वारेमाः साेन कुमार र नन्द कुमारहरूकाे माता पिताकाे सेवाकाे साथै पूर्व जन्मका वारेका यस सँग सम्बन्धित सार्न्दभिक घटनाहरू भगवान बुद्धवाट मातापिताकाे उपस्थान , गुणवान हात्तीकाे मातृ सेवा , आत्मत्यागी बाँदरकाे कथा एवं सारिपुत्रकाे अन्तिम मातृ सेवा बारे वर्णन गरिएकाे छ ।

भगवान बुद्धले पूर्व जन्महरूमा विभिन्न सार्न्दभिक घटनाहरू समावेस गरिएकाेले अहिलका युवाहरूलाइ माता पिताकाे सेवा र प्रतिफल बारे अध्ययन गर्न उपयाेगी हुने देखिन्छ । साथै शिक्षण संस्थाहरूमा माता पिताकाे सेवाकाे महत्व बारे अध्ययन गर्न चाहनेहरूलाइ उपयाेगी हुने देखिन्छ ।