मैत्री धर्मोदय सभा, चतुर्थ विश्व बाैद्ध सम्मेलन

बौद्ध कहानी

बौद्ध कहानी

43

जातक कथाहरूमा बोधिसत्त्व र बुद्धकालिन व्यक्तिहरूले पालना गरेका दान, शील, सदाचार, अनुशासन, नैतिक शिक्षाका विविध घटनाहरुलाई बर्तमान र अतित घटनालाई जोडेर देशना गरिएका उपदेशहरूलाई संग्रिहत गरी प्रस्तुत गरिएका छन् ।

नैतिक शिक्षामूलक जातक कथाहरू अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।

नेपाल बाैद्ध विहार व ग्रन्थ सूचि

नेपाल बाैद्ध विहार व ग्रन्थ सूचि

50

काठमाडाैं उपत्यका भित्र रहेका विहार, महाविहार र बहीहरूको नामावाली सूचि, त्यस्तै नेपाल महायान बाैद्ध धर्म ग्रन्थहरूको सूची तथा नेपाल बाैद्ध तीर्थ स्थानहरूको सूचीहरूको संकलन गरिएको छ ।

भैसकेका काठमाडाैं उपत्यका भित्रका सम्पूर्ण विहार, महाविहार तथा तीर्थ स्थलहरू र ग्रन्थहरूको जानकारी राख्न चाहने पाठक वर्गहरूलाइ उपयोगी हुने ।