युवक बाैद्ध मण्डल, नेपाल

सद्धर्म के किन र कसरी

सद्धर्म के किन र कसरी

185

बुद्धकाे मुख्य धर्मलाइ सरल र सहज रूपमा बुझाउने काेशिस गरिएकाे ।

विद्यार्थी वर्ग, शिक्षकवर्ग र बुद्धशिक्षा अध्ययनमा रूचि भएकाहरू