रत्न देवी तुलाधर

महासतिपट्ठानसुत्त

महासतिपट्ठानसुत्त

142

विपश्यना विशाेधन विन्यास इगतपुरीबाट प्रकाशित महासतिपट्ठानसुत्तकाे नेपालीमा अनुवाद गरिएकाे यस पुस्तकमा महासतिपट्ठानसूत्रकाे समिक्षा सहित बिस्तृत रुपमा व्याख्या गरिएकाे छ ।

महासतिपट्ठान विपस्सना भावनाका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।