लुम्बिनी धर्मोदय समिति

धम्मपदट्ठ कथा भाग ४

धम्मपदट्ठ कथा भाग ४

218

धम्मपद अन्तर्गत अरहन्त वर्गका १० वटा गाथा, सहस्स वर्गका १४ वटा गाथा, पाप वर्गका १२ वटा गाथा गरि जम्मा ३६ वटा गाथाहरूको अर्थ सहित ती गाथाहरू किन, कहाँ र कसका प्रसंगमा भनिएको हो सोका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

धम्मपदको अरहन्त, सहस्स र पाप वर्गका गाथाहरुको बारेमा अध्ययन र अध्यापन गर्न चाहनेहरू ।