भिक्षु अनिरुद्ध

धम्मपदट्ठ कथा भाग ४

धम्मपदट्ठ कथा भाग ४

218

धम्मपद अन्तर्गत अरहन्त वर्गका १० वटा गाथा, सहस्स वर्गका १४ वटा गाथा, पाप वर्गका १२ वटा गाथा गरि जम्मा ३६ वटा गाथाहरूको अर्थ सहित ती गाथाहरू किन, कहाँ र कसका प्रसंगमा भनिएको हो सोका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

धम्मपदको अरहन्त, सहस्स र पाप वर्गका गाथाहरुको बारेमा अध्ययन र अध्यापन गर्न चाहनेहरू ।

धम्मपदट्ठकथा भाग २

धम्मपदट्ठकथा भाग २

215

बुद्धकाे उपदेश संग्रहित धम्मपद गाथाकाे अर्थ र गाथासंग जाेडिएका बुद्धकालीन घटनाहरू उल्लेख

धम्मपदमा अभिरूची राख्ने र बुद्धशिक्षा जान्न इच्छुकहरू