शुभरत्न शाक्य,ज्याबहाल,दलाछि,काठमाडाैं,नेपाल

बुध्द र उहाँकाे सन्देश

बुध्द र उहाँकाे सन्देश

94

समय समयमा विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भएका सन्देशमूलक बुध्दका उपदेशहरू संकलन रहेकाे छ ।