श्रीमती रेवती मसिनु बज्राचार्य र सपरिवार

विपस्सना दीपनी

विपस्सना दीपनी

आधुनिक युगको लागि ब्यक्तिहरुको उपयोगी हुने किसिमले विपस्सनाबारे प्रस्तुत ग्रन्थमा ग्रन्थकारले बत्ति बालेर देखाईदिने जतिकै स्पष्ट रुपमा देखाईदिने भएको छ । यसैले यस पुस्तकको नाम विपस्सना दीपनी भनि राखेको छ ।

विपस्सनाको बारे जानकारी लिन इच्छुक ब्यक्तिहरुलाई ।