श्री मदन नकर्मी, श्रीमती नानीमैया नकर्मी

त्रिरत्न वन्दना व परित्राण

त्रिरत्न वन्दना व परित्राण

51

मानिसहरूले दैनिक रूपमा पालना गर्नुपर्ने त्रिरत्न वन्दना र परित्राणकाे पालिबाट अनुवाद गरिएकाे ।

शील, त्रिरत्न र परित्राणलाइ जान्न इच्छुकहरू