श्री सुमङ्गल विहार

सर्वज्ञ धातु

सर्वज्ञ धातु

28

भगवान् बुद्धको अस्थी धातु भनेको के हो, यो कति प्रकारका छन्, यी अस्थी धातुहरु कहाँ कहाँ कसरी छरीएर रहेका छन् भन्ने ऐतिहासिक विवरणहरूका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

भगवान् बुद्धका अस्थी धातुका बारेमा जानकारी लिन चाहनेहरू ।