सकल श्रद्धालु दातापिं, श्री शाक्यसिंह विहार

कथिनाेत्सव

कथिनाेत्सव

43

कथिनाेत्सव यस पुस्तकमा कथिनकाे महत्व कथिन दान गर्ने समय, कथिनदानकाे फल र कथिनाेत्सवकाे प्रश्नाेत्तर समावेश गरिएकाे छ ।

कथिनकाे विषयमा उत्सुक पाठककमे लागी उपयाेगी छ ।