साहु तेज रत्न तुलाधर

संघनायक भदन्त प्रज्ञानन्द महास्थविरया जीवनी

संघनायक भदन्त प्रज्ञानन्द महास्थविरया जीवनी

347

प्रथम संघनायक भिक्षु प्रज्ञानन्द महास्थविरको जीवनीऽ नेपालमा बुद्ध धर्मको स्थापना र विस्तारमा पुर्याउनु भएको अद्वितिय योगदान र संघर्ष, जीवनमा भएका उतार-चढावहरुको विस्तृत रुपमा बयान, भन्तेज्यूले बिभिन्न पक्षहरूका बारेमा लेख्नु भएका पुस्तकहरुको सूचिका साथै उपासक उपासिकाहरूको नगरमा भन्ते शिर्षक दिई उनीहरूको बिचारहरू पनि संग्रह गरि प्रस्तुत गरिएका छन् ।

संघनायक भिक्षु प्रज्ञानन्द महास्थविरको जीवनी र योगदानका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।