सुखी होतु नेपाल

सम्यक् संस्कार

सम्यक् संस्कार

अप्रमाद जीवन पद्धति, बुद्धकालिन संस्कृति, बौद्ध संस्कार, बौद्ध पर्व र बिबिध संस्कार, पालि शब्दहरू, सम्यक पाठ, चार आरक्षा भावना, परित्राण सूत्रहरु, सतिपट्ठान सूत्र, बिभिन्न बौद्ध गीतहरू, संक्षिप्त अभिधर्म, धम्मपदका बिभिन्न वर्गहरू, भिक्षु प्रातिमोक्ष, भिक्षुणी प्रातिमोक्ष, बुद्ध शिक्षा सम्बन्धि बिबिध बिषयहरू समेटिएर प्रस्तुत गरिएका छन् ।

बुद्धशिक्षाका बारेमा अध्ययन गर्न जान्न चाहनेहरू ।

विशुद्धिमार्ग

विशुद्धिमार्ग

640

त्रिपिटक-सार संक्षेप ग्रन्थका रूपमा सुपरिचित आचार्य बुद्धघोषकृत विशुद्धिमार्गलाई भिक्षु धर्मरक्षितद्वारा हिन्दी भाषामा अनुवादितलाई आधारभूत बनाई भिक्षु ज्ञानामोलिद्वारा अनुदित The Path of Purification को सहयोग लिई अनुवाद तथा संम्पादन गरीएको, आचार्य बुद्धघोषको पालि साहित्यको अमूल्य ग्रन्थ विशुद्धिमार्ग हो । बौद्धदर्शनकाे विवेचनात्मक गवेषणसहित योगाभ्यासको प्रारम्भिक अवस्था देखि लिएर सिद्धिसम्मको सारा विधिहरू उल्लेख गरिएका छन् । यसमा पहिलो परिच्छेदमा शील निर्देशबाट शुरू गरी तेइसौं परिच्छेदमा प्रज्ञाभावनाको आनिशंस निर्देश र निगमनलाई प्रस्तुत गरिएका छन् ।

बुद्धधर्म प्रेमी सम्पूर्ण पाठकहरू ।