हःपाः गुथि, असन

अम्बपाली

अम्बपाली

195

बुद्धकालीन समयका एक नारी अम्बपालीकाे जीवनी र तत्कालिन समयकाे परिवेशलाई नाटकीय सम्वादमा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

अम्बपालीकाे जीवनी बारे अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।