भिक्षु धर्मगुप्त

अभिधम्मत्थसङ्गहाे

अभिधम्मत्थसङ्गहाे

आचार्य अनुरुद्धद्वारा पालि भाषामा रचना गरिएकाे यस ग्रन्थ अभिधर्मपिटककाे प्रवेशिकाकाे रुपमा चित्त चैतसिक रुप र निर्वाण चार परमार्थ धर्म लाई सुस्पष्ट र सुसम्बद्धरुपले उल्लेख गरिएका छन् ।

अभिधर्मका बारेमा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।

पालिपाठसङ्गहाे पदमञ्जरी

पालिपाठसङ्गहाे पदमञ्जरी

पालि भाषाकाे केहि ब्याकरण देखि पच्चिसवटा वत्थुहरुका बारेमा पालिभाषामा उल्लेख गरिएका छन् ।

पालिभाषा अध्ययन गर्न चाहनेहरु ।